Xử Lý Chất Thải

Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ

Ngày nay, lúc đất nước ngày một công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kéo theo đó là những nhà máy xí nghiệp mọc lên như nấm để phục vụ nhu cầu thị trường. Việc áp dụng những khoa học cung ứng tiên tiến, gia tăng sản phẩm đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân. 

cùng lúc có sự phát triển đó thì vấn đề môi trường chưa được chú ý đúng mực, đặc biệt là việc xử lý khí thải tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp sản xuất, đầy đủ ở đây đều nói không với những phương pháp tối ưu nhất để xử lý khí thải. cho nên việc hiểu và vận dụng những cách xử lý khí thải công nghiệp trong hoạt động sản xuất công nghiệp là vấn đề lớn cần để ý của xã hội.

Trong thực tại sản xuất và đời sống, với phần đông dòng khí thải mang theo chất ô nhiễm dạng khí. Việc lọc sạch chúng phụ thuộc rất nhiều vào tính chất hóa học của chất ô nhiễm, với thể chia chúng thành hai nhóm:
+ Nhóm những chất có nguồn gốc 
hữu cơ gồm các chất xăng, etylen, benzen, butan…
+ Nhóm có nguồn gốc vô cơ H2S, SO , NO …


Hình 1: Khí thải nhà máy

Mỗi cách thức khác nhau có thể lọc được khí khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm tính chất hóa học của từng khí khác nhau. hiện nay, ở những nước phát triển, đang khuyến khích việc lọc chất ô nhiễm trong khí thải thành những sản phẩm có thể tiêu dùng được trong sản xuất. dù vậy, những hệ thống này đắt tiền và vận hành phức tạp.

một số cách đã được vận dụng phổ biến trên toàn cầu như: cách hấp phụ, cách lọc sinh vật học... và trong đó có cách hấp phụ.

Hình 2: Cột hấp phụ khí thải

- Hấp phụ là sự lôi cuốn các phân tử khí, khá (adsorbate) bởi bề mặt chất rắn (adsorbent). ứng dụng cách thức hấp phụ để làm cho sạch khí sở hữu hàm lượng tạp chất khí và tương đối nhỏ. sử dụng bí quyết hấp phụ để khiến cho sạch và sấy khô ko khí, tách các hỗn hợp khí hay hơi thành từng cấu tử, tiến hành giai đoạn xúc tác dị thể trên bề mặt phân chia pha. có 2 cách hấp phụ là:

Hấp phụ vật lý : Là công đoạn mà các phần tử khí bị giữ lại trên bề mặt chất hấp phụ nhờ lực liên kết giữa những phần tử.
• công đoạn hấp phụ là giai đoạn thuận nghịch hoàn toàn.
• Nhiệt tỏa ra ko đáng đề cập.
• Có thể hấp phụ nhiều lớp hay một lớp.
- Hấp phụ hóa học : là thời kỳ những khí bị hấp phụ do có phản ứng hóa học mang nguyên liệu hấp phụ, lực kết liên phân tử trong trường hợp này mạnh hơn ở hấp phụ vật lý. do vậy lượng nhiệt tỏa ra lớn hơn, và cần
năng lượng rộng rãi hơn.
• quá trình hấp thụ thường là ko thuận nghịch.

yêu cầu thiết yếu để quá trinh hấp phụ diễn ra hiệu quả thì:
+ những chất hấp phụ phải mang kích thước nhỏ, với khả năng hấp phụ cao, rộng – tách được nhiều dòng khí,có độ bền cơ học cần thiết, khả năng hoàn nguyên tiện lợi.
+ đồ vật hấp phụ phải đảm bảo kích thước để chứa chất hấp phụ đủ lớn, đảm bảo vận tốc khí trên toàn thiết diện ngang của thiết bị ổn định.
+ Giải hấp sự khử hấp phụ là thời kỳ quan yếu của chu trình hấp phụ, khẳng định tính hoàn thiện của công đoạn khiến sạch khí thải. thời kỳ này nhằm khôi phục lại hoạt tính vốn với của chất hấp phụ và
chính là quá trình hấp phụ ngược.

About Khang Bui

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.