Xử Lý Chất Thải

Sử dụng công nghệ nào xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Hội thảo công nghệ “Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện Việt Nam” do Hiệp Hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam tổ chức ngày 21/10, cuốn hút sự ưa chuộng của những Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các thành phố to, những hội nghề nghiệp, Viện nghiên cứu, Trường Đại học, nhà hàng, những tổ chức quốc tế…

Theo đánh giá của Viện Môi trường đô thị và công nghiệp Việt Nam, tỷ lệ thu gom rác thải bình quân tại các đô thị đạt từ 70 – 85%, nhưng rác thải vẫn chưa được phân dòng tại nguồn; quỹ đất cho những bãi chôn lấp rác thải ngày càng hạn hẹp trong khi mức giá thêm vốn cho dùng cho biện pháp thi hành còn khiêm tốn; chưa sở hữu cơ chế, chính sách ưu đãi cụ thể cho phương tiện kĩ thuật tái chế, xử lý chất thải rác và một số dự án biện pháp thi hành (bao gồm cả phương pháp tổ chức nước ngoài) hoạt động chưa hiệu quả; cả nước vẫn còn 52 bãi chôn lấp rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Các báo cáo của Hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp các tỉnh miền Bắc, miền Trung – Tây nguyên và và miền Nam đều cho rằng, có thực trạng chủ yếu rác chôn lấp chưa hợp vệ sinh, đổ vào những bãi hở lộ thiên và vận tốc lớn lên kinh tế vùng ngày nay, ko bao lâu nữa sẽ không thể giải quyết được lượng rác phát sinh rất lớn trong Tương lai.

Để vận hành được tiêu chí đến năm 2015, 80% chất thải đô thị được thu gom, biện pháp thi hành đảm bảo môi trường, trong đấy với 60% được tái chế, tái dùng , thu hồi năng lượng hoặc thêm vào phân hữu cơ; 50% những đô thị với công trình tái chế chất thải rắn phân mẫu tại hộ gia đình; những chuyên gia cho rằng Nhà nước nên với những chính sách thúc đẩy, hoàn thiện và lớn mạnh công nghệ quy trình diệt trừ chất thải sinh hoạt.

 Bao gồm việc đãi tư vấn cụ thể về đất đai, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng khoa học tới chân công trình, tư vấn nghiên cứu và vững mạnh phương tiện kĩ thuật xử lý chất thải rắn, tư vấn đào tạo lao động và vay vốn tín dụng đầu tư. Đồng thời, đang chạy những dự án chất thải rắn sinh hoạt theo phương pháp tổ chức sạch và cơ chế CDM để tranh thủ nguồn tài trợ về vốn và công nghệ từ những nước lớn lên về cam kết giảm khí nhà kính. Xây dựng cơ chế chính sách thực hiện phân loại rác thải tại nguồn một giải pháp đồng bộ tại các tỉnh, thành phố; cơ chế đè nén và thẩm định phương tiện kĩ thuật xử lý, tái chế và những sản vật tái chế; chính sách thay thế túi nilon khó phân hủy …

About Khang Bui

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.