TIN TỨC

Bình Thuận cấm tạm thời đối với việc khai thác động vật

Bình Thuận cấm tạm thời đối với việc  khai thác nhuyễn thể và động vật mảnh hai vỏ thân mềm
Bình Thuận đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với việc khai thác nhuyễn thể và động vật mảnh hai bên hai bên bờ biển

Phía Nam tỉnh Bình Thuận đã ban hành lệnh cấm tạm thời về việc khai thác nhuyễn thể và động vật hai mảnh ở vùng biển, điều đó thể hiện việc nỗ lực để bảo vệ và phục hồi lại tài nguyên biển đang bị suy giảm.


Lệnh cấm sẽ được áp dụng từ ngày  1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 7. Hạn chế ngư dân và tổ chức và thu thập thông tin về động vật nhuyễn thể và động vật hai mảnh đặc biệt là đặc sản địa phương gồm  sò điệp và trai.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ định Bộ Thủy sản phải phối hợp với Bộ Nông nghiệp và cơ quan kinh tế ở các vùng duyên hải và thị trấn để thông báo cho ngư dân địa phương, chủ tàu và thương nhân về hải sản bị cấm.

Sở Nông nghiệp, trạm Biên phòng, Ủy Ban Nhân dân tại các huyện và xã được yêu cầu chấp hành nghiêm chỉnh và trừng phạt nghiêm khắc bất kỳ vi phạm nào.

http://binhphuocxanh.vn/ được biết đến là một vựa cá lớn nhất cả nước. Đây là ngôi nhà của các loại nhuyễn thể động vật thân mềm đặc biệt sống ở biển đem lại giá trị cao.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây trữ lượng tài nguyên biển trong tỉnh đã giảm do khai thác trái phép và phương pháp không bền vững như đánh bắt cá trong mùa sinh sản và sử dụng chất nổ.


Để bảo vệ các nguồn hải sản nhuyễn thể và động vật hai vỏ, những hạn chế đã được áp dụng hàng năm từ năm 2000 trong mùa sinh sản. Để quản lý và khai thác có hiệu quả các sản phẩm thủy sản và vấn đề tăng trưởng sự sinh sản của thủy sản, đặc biệt là sò điệp, tỉnh đã thực hiện hai dự án mô hình quản lý và tái tạo ở khu vực duyên hải huyện Tuy Phong và Hàm Thuận Nam.

About Phạm Gia Seo

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.